Hem
 
Särskilt vackert: en kombination av olikfärgade och olikformade.
Sällskapsakvariet
Klassikern. Den vanligaste formen av söttvattenakvarium. Kan rekommenderas för nybörjare. I ett sällskapsakvarium lever olika växter och olika fiskfamiljer, släkten och arter tillsammans.
Artakvariet
För erfarna akvarister. I motstats till det vanliga akvariet hålles endast en art, t ex ciklider. Vid inredning måste man tänka på att uppfylla de för det mesta mycket speciella krav som denna art ställer.
Biotopakvariet
För erfarna och passionerade akvarister. Benämningen är något vilseledande, för egentligen är alla akvarier.
biotopakvarier. Här menas det att fiskar och växter härstammar från samma naturliga livsmiljö. Ett biotopakvarium är ett litet och mycket detaljtroget snitt ur naturen.
Lekakvariet
Endast för specialister. I regel är dessa akvarier inte särskillt tilltalande att se på, för de har endast ett syfte: goda fort- plantningsresultat. Föräldraparen som vanligen är mycket värde- fulla behöver under lektiden ofta en alldeles speciell vattenkvalitet och särskild akvarieinredning.
Odlingsakvariet
Endast för specialister. Har liksom lekakvariet ett mycket speciellt syfte. Här får fiskynglet sin första livsmiljö tills det vuxit till en viss storlek. Det är ofta nödvändigt att isolera akvarie- fiskarnas yngel till en början, eftersom avkomlingarna annars gärna äts upp av andra fiskar. Även unga fiskar har vanligen mycket speciella krav på miljö och vattenkvalitet.
Akvarietstyper/storlek 
Inom akvaristiken gäller i allmänhet följande regel: "ju större akvariet desto lättare är det att sköta". Större vattenvolymer ger fiskar och växter stabilare livsvillkor. Mångåriga erfarenheter visar att det är lättare att åstakomma och upprätthålla perfekt.
biologisk jämvikt i ett större akvarium. En bra storlek för nybörjare i akvaristiken är ett akvarium med en volym på 80 - 100 liter. Denna storlek ger rätt stort spelrum för olika växter och antalet fiskar och fiskarna kan skötas artanpassat.
Placering 
En lämplig plats finns nästan överallt. Man behöver ett jämnt. vibrationsfritt underlag och ett el- uttag i närheten.
Första funderingarna:
Akvarietyp
Akvariets storlek
Placering
Ett akvarium bör inte utsättas för direkt sollus. Solljuset med- verkar till oönskad algbildning och kan värma upp vattnet.
Tänk även på vikten. Till akvariets vikt i tomt tillstånd kommer inredningen och per liter ett kilo gram vikt. Underbyggnaden skall kunna bära upp vikten och måste vara mycket stabil. Passande stavi och akvarieskåp finns att få i fackhandeln. En frigolitskiva mellan underbyggnaden och akvariet förhindrar punktbelastning och jämnar ut ojämnheter. Forts. nästa sida.
6 Föreg Nästa 7